Đây là trang web duy nhất của công ty


Phần thưởng kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH TRẢ THƯỞNG

 

bHIP Global đem tới một Chương trình trả thưởng năng động và sáng tạo nhất trong ngành công nghiệp bán hàng trực tiếp. Tại bHIP, các Thành viên là tài sản quan trọng nhất và chúng tôi tưởng thưởng họ với Chương trình trả thưởng đặc biệt hào phóng với 6 nguồn thu nhập. Tất cả hoa hồng và khoản thưởng đều dựa trên doanh số và sự tiêu thụ sản phẩm của các Thành viên.

 

Bonus Volume (BV): Bên cạnh giá bán sỉ (giá dành cho Thành viên) và giá bán lẻ (giá bán cho khách hàng không phải là Thành viên, mỗi sản phẩm sẽ được Công ty gán cho một giá trị Điểm Thưởng BV (Bonus Volume) tương ứng, quy định tại Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp. Điểm thưởng BV này sẽ được sử dụng để xếp hạng và tính toán các khoản tiền thưởng, hoa hồng mà Thành viên có thể nhận được từ hoạt động bán hàng đa cấp của mình.

 

Sau khi ký Hợp đồng với Công ty, bạn không cần bắt buộc phải đặt hàng để trở thành Thành viên. Khi bạn muốn mua hàng, Công ty cung cấp 4 lựa chọn để bạn đặt mua sản phẩm: Gói Cá Nhân (Personal), Gói Phân Phối (Distributor), Gói Quản Trị (Executive), Gói Chuyên Nghiệp (Professional).

 

· Gói Cá Nhân (Personal): mua sản phẩm bất kỳ để tiêu dùng hoặc bán lại. Giá Thành viên áp dụng cho gói này là 1,560,000 VNĐ/1 sản phẩm (1,716,000VNĐ gồm VAT 10%). Bạn được hưởng 01 nguồn thu nhập: Bán lẻ.

 

· Gói Phân Phối (Distributor): mua gói sản phẩm trị giá 80 BV với mức giá thành viên là 1,248,000 VNĐ/1 sản phẩm (1,372,800 VNĐ gồm VAT 10%). Bạn được hưởng 04 nguồn thu nhập: Bán lẻ, Thưởng Trực Tiếp, Thưởng Tạo Sao và Thu Nhập Nhóm.

 

· Gói Quản Trị (Executive): mua gói sản phẩm trị giá 240 BV với mức giá thành viên là 1,170,000 VNĐ/1 sản phẩm (1,287,000 VNĐ gồm VAT 10%). Bạn được hưởng 6 nguồn thu nhập: Bán lẻ, Thưởng Trực Tiếp, Thưởng Tạo Sao, Thu Nhập Nhóm, Thưởng Cộng Hưởng và Thưởng Lãnh Đạo.

 

· Gói Chuyên Nghiệp (Professional): mua gói sản phẩm trị giá 480 BV với mức giá thành viên là 1,092,000 VNĐ/1 sản phẩm (1,201,200 VNĐ gồm VAT 10%). Bạn được hưởng 6 nguồn thu nhập: Bán lẻ, Thưởng Trực Tiếp, Thưởng Tạo Sao, Thu Nhập Nhóm, Thưởng Cộng Hưởng và Thưởng Lãnh Đạo.

 

Nâng cấp: Gói cá nhân là gói thấp nhất cho bất kỳ một nhà phân phối nào khi tham gia vào BHIP. Việc nâng cấp cho các gói thấp lên gói cao sẽ phải tuân thủ theo nguyên tắc sau:

 

Số điểm BV cá nhân tích lũy trong vòng 4 tuần kể từ đơn hàng đầu tiên sẽ quyết định Gói sản phẩm mà bạn tham gia tương ứng với các mức quy định ở trên. Ngoài thời gian này, bạn vẫn có cơ hội nâng cấp Gói sản phẩm của mình với điều kiện tích lũy BV cá nhân như sau:  160 BV cho gói Phân Phối;480 BVcho gói Quản Trị và 960 BV cho gói Chuyên Nghiệp. Điểm số được phép cộng dồn từ những đơn hàng tham gia đầu tiên và đơn hàng năng động cá nhân của bạn không có giới hạn về thời gian. Tuy nhiên, để duy trì tình trạng tích lũy, Mã số Trung tâm kinh doanh của bạn phải liên tục năng động theo chu kỳ; một khi Mã số ngừng năng động, điểm số tích lũy cá nhân sẽ trở về 0.

 

Bên cạnh đó, Công ty cung cấp Chương trình nâng cấp SKU, cho phép nhà phân phối có thể ngay lập tức nâng cấp lên Gói Quản trị bằng một đơn hàng cá nhân có giá trị 240BV hoặc lên Gói Chuyên nghiệp bằng đơn hàng cá nhân có giá trị 480BV.

 

Chu kỳ năng động: Để có thể tích lũy điểm thưởng phát sinh trong đội nhóm bên dưới và hưởng hoa hồng từ mạng lưới, mã số Trung tâm kinh doanh của bạn phải được kích hoạt năng động ít nhất 20 BV cho mỗi chu kỳ năng động. Với đơn hàng đầu tiên, bạn có được chu kỳ năng động để giữ điểm hệ thống và hưởng hoa hồng cho 6 tuần; chu kỳ năng động tiếp theo là mỗi 4 tuần.

 

 


Chu kỳ trả hoa hồng: Được trả theo tuần và chu kỳ điểm số được tính từ 0h00 Thứ Hai đến 23h59 Chủ Nhật theo giờ Trung Tâm Mỹ (Central Time), tương đương với khoảng thời gian từ 12h00 ngày thứ hai đến 11h59 ngày thứ 2 của tuần tiếp theo tại Việt Nam.

 

Tỉ giá trả hoa hồngcủa bHIP Việt Nam 1$ = 24,000 VNĐ

 

Đủ điều kiện:. Để đủ điều kiện hưởng thu nhập bắt đầu từ Thưởng Tạo Sao trở lên, bạn phải có 2 đời F1 trực tiếp*: 1 F1 ở nhánh trái và 1 F1 ở nhánh phải, mỗi vị trí đạt năng động ít nhất 20 BV. (* F1 là thành viên mới do bạn trực tiếp bảo trợ ra)

 

 Có 6 cách để nhận hoa hồng với bHIP Global:

 

1. Lợi nhuận bán lẻ - Retail Profit

Tùy theo Gói sản phẩm mà bạn tham gia, bạn được mua sản phẩm theo giá bán sỉ để tiêu dùng hoặc bán lại để hưởng lợi nhuận bán lẻ theo nguyên tắc không thấp hơn giá mua từ Công ty và không cao hơn giá bán lẻ được Công ty quy định trong Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

2.Hoa Hồng Nhanh  (Turbo Bonus)

Đây là khoản thưởng được trả một lần mỗi khi bạn bảo trợ trực tiếp người mới tham gia,được tính toán dựa trên Gói sản phẩm bạn tham gia và Gói sản phẩm bạn bảo trợ.

 

 


Ngoài ra, Bạn còn có cơ hội nhận được Hoa Hồng Trực Tiếp (Direct Bonus) trong trường hợp:* Bạn cần năng động 20 BV

(1) Người bảo trợ sẽ nhận được 15 USD hoa hồng trực tiếp khi người được bảo trợ mua gói sản phẩm có giá trị 240BV để nâng cấp lên gói Quản Trị hoặc

(2) Người bảo trợ sẽ nhận được 25 USD hoa hồng trực tiếp khi người được bảo trợ mua gói sản phẩm có giá trị 480 BV để nâng cấp lên gói Chuyên Nghiệp.

 

Lưu ý:

* Bạn cần năng động 20 BV;

* Hoa hồng trực tiếp chỉ áp dụng cho Chương trình nâng cấp SKU;

* Hoa hồng trực tiếp cho việc nâng cấp chỉ được trả một lần duy nhất và không áp dụng cho những lần nâng cấp sau.

 

3. Thưởng Tạo Sao – Star Maker Bonus

Việc đầu tiên bạn phải trở thành SAO: khi bạn tham gia ít nhất gói Phân Phối và bảo trợ trực tiếp 2 đời F1 tham gia ít nhất gói Phân Phối ở 2 nhánh trái và nhánh phải.

Bất cứ khi nào bạn đã thành SAO, bạn giúp được đời F1 bất kỳ nào tham gia gói Phân Phối trở lên thành SAO, bằng việc bảo trợ trực tiếp 2 thành viên tham gia ít nhất gói Phân phối. Lúc này bạn được Thưởng Tạo Sao 2,400,000 VNĐ ($100).

 


 

 

 

 

* Bạn cần năng động 20 BV và 1 đời F1 bên trái + 1 đời F1 bên phải năng động tối thiểu 20 BV.

* F1 : Là thành viên do bạn bảo trợ ra.

 

4. Thu Nhập Nhóm – Cycle Bonus

Từ mã số trung tâm kinh doanh, bạn chỉ cần phát triển 2 nhánh kinh doanh, nhánh trái và nhánh phải. Để hưởng Thu Nhập Nhóm, bạn cần tham gia ít nhất gói Phân Phối.

Bất cứ khi nào doanh số một nhánh là 300 BV, nhánh còn lại 450 BV, bạn sẽ nhận được 1 chu kỳ hoa hồng ứng với gói bạn tham gia.

 

 

Bất kỳ điểm số nào chưa được sử dụng sẽ được tích luỹ sang tuần tiếp theo cùng với chu kỳ năng động. Điểm chuyển tiếp tích luỹ tối đa sau cuối mỗi tuần cho nhánh Trái hoặc nhánh Phải là 250,000 BV.

Thu nhập nhóm tối đa được chi trả là 600,000,000 VNĐ ($25,000)/tuần.

*Bạn cần năng động 20 BV và 1 đời F1 bên trái + 1 đời F1 bên phải năng động tối thiểu 20 BV

 

5. Thưởng Cộng Hưởng – Matching Bonus

Với việc tham gia gói Quản Trị và Chuyên Nghiệp, bạn có thể bắt đầu hưởng hoa hồng cộng hưởng hệ thống. Hoa hồng này dựa trên điểm BV tạo ra ở nhánh trái và nhánh phải trong 4 tuần và số thành viên bạn bảo trở trực tiếp năng động.

Bạn cần đạt các danh hiệu Đồng hoặc cao hơn và năng động 80 BV trong mỗi 4 tuần để nhận được Thưởng Cộng Hưởng.

 

 

· Với danh hiệu Đồng, bạn nhận được Thưởng Cộng Hưởng 10% trên Thu Nhập Nhóm của các thành viên  F1 (thành viên bạn bảo trợ trực tiếp).

· Với danh hiệu  Bạc, bạn nhận được Thưởng Cộng Hưởng 20% trên Thu Nhập Nhóm của các thành viên F1 (thành viên bạn bảo trợ trực tiếp)

· Với danh hiệu Vàng, bạn nhận được Thưởng Cộng Hưởng 20% trên Thu Nhập Nhóm của các thành viên F1 và 20% trên thu nhập nhóm của thành viên F2.

· Với danh hiệu Bạch Kim, bạn nhận được Thưởng Cộng Hưởng 20% trên Thu Nhập Nhóm của các thành viên  F1,  20% trên Thu Nhập Nhóm của thành viên  F2 và 10% trên Thu Nhập Nhóm của thành viên F3.

 

6. Thưởng Lãnh Đạo – Leadership Bonus (Năng động cá nhân 80 BV và 3T:3P Năng động)

Tham gia gói Quản trị và Chuyên nghiệp bạn có thể nhận được Thưởng Lãnh Đạo và những phần thưởng khác bằng việc đạt các danh hiệu Lãnh Đạo trong 02 tháng liên tục.

Các danh hiệu Lãnh Đạo được tính dựa trên điểm số BV ở  nhánh trái và nhánh phải trong 04 tuần và số lượng thành viên trực tiếp năng động ít nhất 20 BV bên nhánh trái là 03 F1 và nhánh phải là 03 F1.

Bạn cần năng động 80 BV trong mỗi 4 tuần để được Thưởng Lãnh Đạo.

Thưởng Lãnh Đạo được chi trả lần lượt. Bạn phải đạt cấp độ đầu tiên trước khi nhận cấp độ tiếp theo.Thưởng Lãnh Đạo được nhận một lần cho mỗi một danh hiệu.

 


Chương trình trả thưởng được Công ty xây dựng nhằm tưởng thưởng tối đa cho nỗ lực của các Thành viên. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể thay đổi tỷ lệ hoa hồng quy định tại Chương trình trả thưởng này hoặc giá trị Điểm thưởng của sản phẩm tại Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp để đảm bảo tổng trị giá hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trả cho Thành viên trong một năm quy đổi thành tiền không vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của Công ty, tuân thủ quy định tại Điều 27 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

 

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO CÔNG TY TNHH BHIP

 

______________________

Ông Hansen Tim Flemming

Chức vụ: Giám đốc

© 2013 - Bản quyền của Công Ty TNHH Bhip - bhipglobal.com.vn
Người đại diện : Giám Đốc Hansen Tim Flemming
Địa Chỉ : Tầng 20 tòa nhà C'Land 156, Xã Đàn II, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh TP.HCM : 91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện Thoại HN : 04.3573 9901            TP.HCM : 091.979.4286
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Số 0310789063 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 20/04/2011
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp Số 029/QLCT-GCN do Cục Quản Lý Cạnh Tranh cấp ngày 24/09/2015
Điện thoại Mua sam online