Đây là trang web duy nhất của công ty
------> 

Hướng dẫn mua hàng

QUY TRÌNH KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH
Quy trình giao dịch tại bộ phận chăm sóc khách hàng (CS)
*  Bước 1:Chọn người bảo trợ (Sponsor) thích hợp
*  Bước 2:Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào Đơn đăng ký thành viên (Application Form) +  CMND photo
*  Bước 3:Thanh toán đơn hàng bằng một trong các cách sau :
- Bằng tiền mặt tại quầy Giao Dịch ( Customer Service- CS), mọi quy trình tiếp 
theo sẽ do CS nhập vào hệ thống văn phòng cá nhân ( Backoffice)
- Bằng Thẻ Visa Card, Master Card ( Thẻ Tín Dụng), do thành viên tự nhập vào 
hệ thống Backoffice
- Bằng Chuyển Khoản, do CS nhập vào hệ thống Backoffice, với thông tin sau:
* Đối với thành viên ở khu vực 1 (từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc) thanh toán vào một trong 
số các tài khoản sau:
Tài khoản 1 :
Tên Tài Khoản: Công Ty TNHH bHIP
Ngân hàng: Techcombank- CN Phan Đăng Lưu, Tp HCM
Số Tài Khoản: 11624754173012
Hoặc Tài khoản 2 :
Tên Tài Khoản: Công Ty TNHH bHIP
Ngân hàng: Seabank- CN Hà Nội
Số Tài Khoản: 0420000336639
Hoặc Tài khoản 3:
Tên Tài Khoản: Công Ty TNHH bHIP
Ngân hàng: Agribank-CN Mạc Thị Bưởi Hồ Chí Minh
Số Tài Khoản: 1900201443869
* Đối với thành viên ở khu vực 2 (từ Quy Nhơn trở vào miền Nam) thanh toán vào một 
trong số các tài khoản sau :
Tài khoản 1 :
Tên Tài Khoản: Công Ty TNHH bHIP- chi nhánh TpHCM
Ngân hàng: Techcombank- CN Phan Đăng Lưu, Tp HCM
Số Tài Khoản: 11624769903017
hoặc Tài khoản 2:
Tên Tài khoản: Công Ty TNHH bHIP- chi nhánh Tp HCM
Ngân hàng: MB( Ngân hang Quân Đội)- chi nhánh đông Sài Gòn
Số Tài khoản: 2801100224003
Hoặc:
Tên Tài Khoản: Công Ty TNHH bHIP
Ngân Hàng: Agribank-CN Mạc Thị Bưởi Hồ Chí Minh
Số Tài Khoản: 1900201443869
Bước 4:
Làm thẻ thành viên gồm có hình thẻ 2x3 cm, hoặc chụp hình tại quầy giao dịch.
Bước 5:
Nhận và ký tên vào 02 đơn đặt hàng. Giữ 01 đơn đặt hàng và Thẻ thành viên (hoặc thẻ phụ) 
sang kho lấy sản phẩm
Sau khi đăng ký thông tin trên Backoffice sẽ xuất hiện Mã Số ( ID) và Mật Khẩu ( Password), 
thành viên sẽ giữ ID va Password để làm việc, mọi quy trình đăng ký thành viên hoàn
Điện thoại Mua sam online